هواتو کردم

خسته ام از این همه روزهای پوشالی ... میان این همه همهمه جای تو خالی

فرشته ؟!

حقیقتش را بخواهید خودم نیز واضح نمیدانم که هستم، ولی شاید بتوان مرا کمی شبیه به نوشته هایم دانست !

من نه غزالی زخم خورده ام
نه ماهی تنگی گم کرده راه
نهنگی توفان زادم
که ساحل بر من تنگ است
[ و گمان میکنم مسیر دریا را گم کرده ام که هر چه میروم به آبها نمیرسم]

موفق و مانا باشید
یاعلی
مثل یک ساعت از رونق و کار افتاده
هر که در عشق رکب خورده کنار افتاده

فصل تا فصل خدا بى تو هوا یک نفره است
از سرم میل به پاییز و بهار افتاده

هر دو سرخیم ولى فاصله ما از هم
پرده هایى است که در قلب انار افتاده

پیش هم بودن و هم جنس نبودن درد است
آه از آن سیب که در پاى چنار افتاده

حس من بى تو به خود نفرت دانشجویى ست
از همان درس که در آن دو سه بار افتاده

سهمم از عشق تو عکسى ست که دیدم آن هم
دستم آنقدر تکان خورد که تار افتاده!
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan